Ingrid Sentse

Mijn achtergrond is die van een ervaren sales- en accountmanager binnen de ICT dienstverlening. Ik ben mijn loopbaan binnen de ICT gestart bij het voormalig TAS Netwerkbeheer en heb bij Pinkroccade, Centric, Yacht, Atos en Dignitas de rollen vervuld van account-, sales- en fieldmanager. Bij UNC Plus Delta was ik als salesmanager verantwoordelijk voor het realiseren van structurele procesverbeteringen bij klanten door het inzetten van de methodiek Lean Six Sigma.

Job Neuteboom

Ik ben een gedreven business consultant met 15 jaar werkervaring in de Telecom bij verschillende operators in zowel het vaste als mobiele segment.

In verschillende rollen heb ik bedrijfsprocessen geoptimaliseerd, migraties begeleid, billingstraten (mediatie en facturatie) onderhouden en beheerd en debiteurbeheer gemanaged.

Ik ben voor een pragmatische en opgelossings gerichte aanpak. Mijn recente ervaring is op het gebied van billing en incasso management en bij IT voor productiebesturing in een industriële omgeving.

 

Herbert Schermerhorn

Mijn achtergrond is, naast een studie Economie met ook Informatica als specialisatie, ruim 20 jaar ervaring in de IT vanuit de Telecom en Internet sector.

Ik heb uitgebreide ervaring met projectmatig werken, zowel in “kleinere” als binnen zeer grote en complexe projecten. Ik heb rollen vervuld in vrijwel alle facetten van IT ontwikkeling. Bijvoorbeeld het opstellen van requirements en specificaties, het organiseren en uitvoeren van leveranciersselecties en het invullen van het “demand management” naar IT organisaties bij ontwikkeling en implementatie.

Specifiek heb ik veel (nationale en internationale) ervaring met billing omgevingen, van verbruiksverwerking tot en met factuur opmaak en productie.

In mijn voorlaatste functie van Project Portfolio Manager bij XS4ALL was ik verantwoordelijk voor de vertaling van business prioriteiten naar een IT projectkalender en voor de overall besturing van die projectkalender.

Ik ben daarmee een Business Consultant die zowel gevraagd kan worden voor inhoudelijke rollen als voor rollen die meer op de besturing van de IT ontwikkeling zijn gericht. Maar mijn drive en passie blijft om met IT ontwikkeling te zorgen voor innovatieve resultaten die er “voor het bedrijf toe doen”.  Ik pak daarbij graag de rol van katalysator en sparringpartner van zowel de Business als IT kant op. Waarbij ik aan beide zijden mee denk over de vraag hoe tot optimale resultaten te komen. Om vervolgens ook te zorgen dat het afgesproken doel met de afgesproken aanpak wordt gerealiseerd.

 

Harmen Witkamp

Ik ben een gedreven business consultant met 20 jaar ervaring binnen KPN Mobiel.

Ik heb veel aandacht voor het stimuleren van innovatie en de ontwikkeling van lange termijn plannen gericht op het verhogen van de winstgevendheid.

Ik heb brede ervaring met mobiele bedrijfsprocessen, productinnovatie, kwaliteitsmanagement en grote IT veranderingen. Ik ben in staat om snel problemen en wensen te identificeren en met functionele oplossingsrichtingen te komen.

Daarnaast heb ik werkzaamheden uitgevoerd in verschillende rollen zoals Business consultant,  Kwaliteitsmanager en Afdelingsmanager. Momenteel ben ik bij Tata Steel verantwoordelijk voor het functioneel beheer en het incident management van de ordersystemen binnen het manifacturing proces van Tata Steel.

René Fikke

Ik ben een gedreven IT professional die analytisch en pragmatisch is ingesteld, de basis op orde wil brengen en houden, oog heeft voor de belangen van de klant, en een passend en blijvend resultaat wil achterlaten.

Ik ben in staat het IT landschap snel te doorgronden, en kan een brug slaan tussen verschillende IT stakeholders (ontwikkelaars, infra beheerders, risk partijen, business partners). Ik overzie het grotere geheel, kan vanuit mijn kennis en ervaring de randvoorwaardelijke zaken in kaart brengen en transformeer het beheer vervolgens van statisch (reactief) naar dynamisch (pro-actief).

Ik heb als project manager en OPS engineer gewerkt in zowel “klassieke” waterval/ITIL omgevingen als in Agile/Scrum omgevingen in multidisciplinaire teams. Ik heb gewerkt in internetbankieren en webshop omgevingen.

Ramon Badloe

Na mijn Geneeskunde/Medische Informatiekunde-opleiding ben ik gestart bij een middel groot detacherings buro. Projecten betroffen het medische werkgebied (elektronische patiënten dossier) en telecom.

Hierna volgde een periode van twaalf jaar als Billing Supervisor, Manager Billing Operations en Manager Application Management. Daar stond ik bekend om mijn honger naar het opsporen van onvolkomenheden in de Billing- en Collectie keten. Tevens heb ik bij Application Management Incident – en Problem Management opgezet.

De laatste vier jaar heb ik de eer om te mogen werken voor Premium Business Consultants BV. Bij Premium ben je geen nummer, maar word je bij vaste contactmomenten betrokken bij het onderling sparren/trainen en klankborden. Als medewerker krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Diverse recente werkzaamheden betreffen de inzet voor enkele audits in een aantal migraties van verschillende billingstraten. Het resultaat: verschillende factuur formaten migreerden naar één uniform factuur formaat. Informatie analyses en audits leidden tot een hoogwaardig kwalitatief resultaat: Het volledig, correct en op tijd uitsturen van de facturen in één uniform formaat.
Ik ben in staat om continu verbeteringen (Quality Assurance & Revenue Assurance) aan te brengen in bijvoorbeeld de billingstraat, daarbij gebruikmakend van het snel opzetten van KPI reports. Het doel: garanderen van compleetheid, correctheid en tijdigheid t.a.v. het uitsturen van de facturen.

Alweer drie en een half jaar geleden ben ik ingezet als Business/IT Consultant voor innovaties aan een Fraude Management Applicatie met als aandachtsgebieden: Bewaarplicht, Hoogverbruik Detectie en Fraude Management. Mjn activiteiten behelsen het produceren van Impact Analyses, het begeleiden van Design, Bouw, Test en het uitrollen van de Business Requests naar Productie.
Alweer bijna een jaar geleden zijn wij overgestapt van waterval naar Scrum/Agile werken, waarin ik diverse rollen (tijdelijk) heb ingevuld: scrum master, product owner en business consultant.
Ook daarin is mijn kracht de interactie met de business (stakeholders), het omzetten naar het wat (scrum team) en de impact om tenslotte een applicatie te leveren met de meeste business value.

Ik vervul graag rollen die de business en IT met elkaar verbinden. Mijn aanpak focust zich op het creëren van waarde door de wensen van de stakeholders te vertalen naar pragmatische, maar robuuste IT-oplossingen die in de bestaande (of gewenste) structuren passen.

Nico Kohlberg

Ik heb ruime ervaring in het bankwezen en begeef me graag op het grensvlak van IT en de Business. Voordat ik bij Premium kwam werken heb ik gewerkt binnen MeesPierson, Fortis Bank en ABN AMRO bank.  Hier heb ik  veel verschillende rollen en functies gehad en heb ik ruime ervaring opgedaan op het gebied van kwaliteitsbewaking als test- en releasemanager, als informatie analist, business analist, functioneel beheerder, proces analist, team- en projectleider.

Een overzicht van enkele opdrachten die ik heb uitgevoerd:

  • Sepa implementatie van wholesale klanten binnen RBS
  • Functioneel beheer van IT ALM Treasury – Liquidity proces ten behoeve van Basel III
  • Implementaties van een nieuw cashmanagementsysteem en FX-Clearing systeem in zowel Europa als Azië. Ik heb daarbij met informatie analyses de cashstromen in kaart gebracht en had de eindverantwoordelijkheid voor het test- en releaseproces
  • Releasemanager van de main systems bij ABN AMRO Clearing om een 3-tal releases per jaar te implementeren.

In mijn dagelijks werk ben ik voortdurend op zoek naar verbeteringen in beheerprocessen, daarbij gebruikmakend van TMap Next en ITIL en mijn jarenlange ervaring.

Marco Heij

Kenmerkend voor mij is de brede ervaring die ik heb met Billing, Mobiele telecomdiensten en Customer Care. Deze ervaring heb ik opgedaan bij verschillende telecomoperators. De laatste jaren heb ik een aantal opdrachten bij Nederlandse banken uitgevoerd in de rol als consultant en projectleider. Als aanvulling hierop heb mijn kennis en ervaring uitgebreid op het gebied van Customer Contact. Dit betreft zowel customer services als telemarketing projecten.

Het meeste ervaring heb ik als IT Business Consultant en Project Manager. Deze rollen passen prima bij mij omdat ik me het prettigst voel in de omgeving waar ‘IT en business elkaar ontmoeten’.

Door mijn enthousiasme, het gemak waarmee ik me inleef in nieuwe omgevingen en het plezier dat ik haal uit het samenwerken met mensen in mijn omgeving, vind ik het liefst passende oplossingen voor lastige en innovatieve en regulatory gerelateerde vraagstukken. Mijn ervaring vanuit ‘de techniek’, customer care, product management en legal compliance blijkt hierbij altijd erg waardevol.

Deze ervaring heeft er ook toe geleid dat ik een vraagstuk eerst écht helder wil hebben vanuit de optiek van alle processen die hierbij van belang zijn, vóór een oplossing te bedenken. Dit leidt regelmatig tot minder voor de hand liggende maar veel waardevollere resultaten!

Freek de Zeeuw

Ik ben de partner die de dagelijkse leiding heeft over Premium Business Consultants en de Premium Group. Ik ben verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, inclusief HRM, de financiën en Business Development.

Hiernaast ben ik inzetbaar voor lastige en/of vastgelopen projecten en Interim Management opdrachten met een veranderingscomponent. Veranderen is leuk en verbeteren is nog beter…

Mijn achtergrond is die van een all-round project- en interim manager die zijn sporen verdiend heeft in de telecommunicatie, financiële en publieke sector. Ik was onder meer de eerste IT manager van EnerTel en Orange, en heb daar als verantwoordelijke manager de complete ICT infrastructuur opgezet.

Tevens was ik hoofd van een IT afdeling bij KPN Telecom, verantwoordelijk voor Customer Care & Billing. Hier gaf ik leiding aan een groep van circa 50 medewerkers. Ook heb ik een nieuwe IT afdeling opgezet voor één van Nederlands grootste accountancy en consultancy organisaties. Verder was ik eindverantwoordelijke bij een groot aantal projecten op het gebied van applicatie ontwikkeling, implementatie, infrastructuur en organisatie veranderingen.

 

Alfons Geurts

Ik heb internationale ervaring in de IT en telecommunicatie als projectleider, lijnmanager, interim manager, architect, informatie analist en consultant.

Mijn sterkte is om het totale plaatje te bekijken en de werkende oplossing (organisatie, processen TI en IT systemen) te visualiseren, te communiceren en te implementeren. Met leef- en werkervaring in verschillende landen van Europa lever ik extra scenario’s voor mogelijke oplossingen.

Ik heb gewerkt voor KPN (NL), Unisource (CH), Energis (CH), Auna (E), en leverde consultancy aan MIS Spain (E).

Recente focus was op IFRS16 bij Vodafone, IT-Rationalisatie en IFRS15 en SEPA Compliance bij KPN en de inrichting van processen en IT voor klanten die het lastig vinden op tijd te betalen bij Telfort. Momenteel focus ik op Internet of Things business toepassingen.

Ik heb ervaring in Business Intelligence, business IT- en procesaanpassingen, en Wholesale IT oplossingen.