Fred van der Waart 750x750

Fred van der Waart

Na mijn schooltijd heb ik ervaring opgedaan in administratieve functies bij een handelsonderneming, te weten:

 • Debiteurenadministratie
 • Crediteurenadministratie
 • Verhuur administratie

Vervolgens ben ik gestart in het bankwezen.

De functies die ik daar bekleed heb:

 • Huisfonds Administrateur
 • Assistent Treasurer (Cash Management)
 • Sales Dealer (automatische handelssystemen)
 • Sales Treasury Adviseur (e-Commerce)
 • Business Analist.

In veel van deze functies had ik te maken met IT. Het eenvoudiger maken van werkzaamheden is altijd een aandachtspunt van mij. Te denken valt aan opzet en verwerking van betaalopdrachten, vereenvoudiging van dagelijkse NAV-berekening, bijhouden eenvoudige databases.

Mijn ervaringen aan de commerciële en administratieve kant hebben mij veel product en proces kennis opgeleverd op het vlak van valuta- en geldmarkt (FX en MM) en betalingsverkeer.

Ik wil graag ingezet in rollen waar Business en IT samen komen. Ik vervul graag de brugfunctie en zal te allen tijde vanuit mijn ruime business ervaring mijn rol invullen. U kunt van mij verwachten dat ik het teambelang centraal stel, denk in oplossingen en luister naar mijn stakeholders.

Ashna Roeplal-01 rect 750x750

Ashna Roeplal

Tijdens mijn studies Media- en Informatiemanagement en Bedrijfskunde ben ik gestart in het bankwezen. Daar heb ik diverse rollen vervuld als productmanager, business procesmanager, projectmanager, business analist, product owner en agile coach.

Mijn expertise richt zich op het digitaliseren en continue ontwikkelen & verbeteren van bedrijfsprocessen, met de focus op Operational Excellence en Customer Experience. De laatste jaren heb ik ook ervaring opgedaan met klachtenmanagement en wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering.

Ik vervul regelmatig de brugfunctie tussen business en IT, waarbij ik faciliteer in het opstellen van requirements en product backlogs, vaststellen van roadmaps en communicatie over voortgang. Regelmatig word ik ook gevraagd om vastgelopen trajecten/projecten weer vlot te trekken, teams weer gemotiveerd te krijgen en tot succesvolle resultaten te komen.

Als Agilist ben ik een groot voorstander van transparante en open communicatie, dit geldt ook voor onderlinge samenwerking in teams en met stakeholders. Ik heb een no-nonsense werkhouding met een knipoog naar humor. Teamwork in een aangename sfeer, daar hecht ik veel waarde aan en daar investeer ik ook bewust tijd en energie in.

ingrid-rect-750x750

Ingrid Sentse

Mijn achtergrond is die van een ervaren sales- en accountmanager binnen de ICT dienstverlening. Ik ben mijn loopbaan binnen de ICT gestart bij het voormalig TAS Netwerkbeheer en heb bij Pinkroccade, Centric, Yacht, Atos en Dignitas de rollen vervuld van account-, sales- en fieldmanager. Bij UNC Plus Delta was ik als salesmanager verantwoordelijk voor het realiseren van structurele procesverbeteringen bij klanten door het inzetten van de methodiek Lean Six Sigma.

kees-2016-09-rect

Kees Mijnders

Ik ben meer dan 30 jaar zeer ervaren in het bankwezen in allerlei management, change management en product specialisatie functies. Ik ben operationeel manager geweest en ook heb ik crisismanagement en interim management functies bekleed.

Daarnaast heb ik sturing gegeven aan complexe administraties en teams. Hierin kwamen mijn product specialisaties, in zowel geldmarkt als effectenmarkt producten, zeer goed van pas.

Ruime ervaring heb ik in change processen en  hiervoor heb ik certificeringen in Prince 2, Six Sigma en Lean methodiek. Op dit moment ben ik bezig om mij te specialiseren in Scrum als product owner en scrum master.

Ik werk gemakkelijk in projecten maar ook goed in operationele rollen. Mijn sterke kanten zitten in het leiding geven, in besluitvaardigheid, in oplossingsgericht en in coachend werken.

Ervaring heb ik opgedaan binnen ABN Amro Bank, Mees Pierson, Fortis Bank en RBS NV.

T-Job-946x1030

Job Neuteboom

Ik ben een gedreven business consultant met 15 jaar werkervaring in de Telecom bij verschillende operators in zowel het vaste als mobiele segment.

In verschillende rollen heb ik bedrijfsprocessen geoptimaliseerd, migraties begeleid, billingstraten (mediatie en facturatie) onderhouden en beheerd en debiteurbeheer gemanaged.

Ik ben voor een pragmatische en opgelossings gerichte aanpak. Mijn recente ervaring is op het gebied van billing en incasso management en bij IT voor productiebesturing in een industriële omgeving.

 

T-Herbert-1030x578

Herbert Schermerhorn

Mijn achtergrond is, naast een studie Economie met ook Informatica als specialisatie, ruim 20 jaar ervaring in de IT vanuit de Telecom en Internet sector.

Ik heb uitgebreide ervaring met projectmatig werken, zowel in “kleinere” als binnen zeer grote en complexe projecten. Ik heb rollen vervuld in vrijwel alle facetten van IT ontwikkeling. Bijvoorbeeld het opstellen van requirements en specificaties, het organiseren en uitvoeren van leveranciersselecties en het invullen van het “demand management” naar IT organisaties bij ontwikkeling en implementatie.

Specifiek heb ik veel (nationale en internationale) ervaring met billing omgevingen, van verbruiksverwerking tot en met factuur opmaak en productie.

In mijn voorlaatste functie van Project Portfolio Manager bij XS4ALL was ik verantwoordelijk voor de vertaling van business prioriteiten naar een IT projectkalender en voor de overall besturing van die projectkalender.

Ik ben daarmee een Business Consultant die zowel gevraagd kan worden voor inhoudelijke rollen als voor rollen die meer op de besturing van de IT ontwikkeling zijn gericht. Maar mijn drive en passie blijft om met IT ontwikkeling te zorgen voor innovatieve resultaten die er “voor het bedrijf toe doen”.  Ik pak daarbij graag de rol van katalysator en sparringpartner van zowel de Business als IT kant op. Waarbij ik aan beide zijden mee denk over de vraag hoe tot optimale resultaten te komen. Om vervolgens ook te zorgen dat het afgesproken doel met de afgesproken aanpak wordt gerealiseerd.

 

harmen-rect-750x750

Harmen Witkamp

Ik ben een gedreven business consultant met 20 jaar ervaring binnen KPN Mobiel.

Ik heb veel aandacht voor het stimuleren van innovatie en de ontwikkeling van lange termijn plannen gericht op het verhogen van de winstgevendheid.

Ik heb brede ervaring met mobiele bedrijfsprocessen, productinnovatie, kwaliteitsmanagement en grote IT veranderingen. Ik ben in staat om snel problemen en wensen te identificeren en met functionele oplossingsrichtingen te komen.

Daarnaast heb ik werkzaamheden uitgevoerd in verschillende rollen zoals Business consultant,  Kwaliteitsmanager en Afdelingsmanager. Momenteel ben ik bij Tata Steel verantwoordelijk voor het functioneel beheer en het incident management van de ordersystemen binnen het manifacturing proces van Tata Steel.

T-Rene-1005x1030

René Fikke

Ik ben een automatiseringsadviseur met ruime praktijkervaring op het gebied van software ontwikkeling en automatiseringsvraagstukken. Mijn rollen:

 • Project manager in implementatie- en migratietrajecten
 • Functioneel ontwerper (customer care & billing)
 • Beheerarchitect
 • OPS engineer (Agile/Scrum/DevOps)

 

T-Ramon-1030x1006

Ramon Badloe

Na mijn Geneeskunde/Medische Informatiekunde-opleiding ben ik gestart bij een middel groot detacherings buro. Projecten betroffen het medische werkgebied (elektronische patiënten dossier) en telecom.

Hierna volgde een periode van twaalf jaar als Billing Supervisor, Manager Billing Operations en Manager Application Management. Daar stond ik bekend om mijn honger naar het opsporen van onvolkomenheden in de Billing- en Collectie keten. Tevens heb ik bij Application Management Incident – en Problem Management opgezet.

De laatste vier jaar heb ik de eer om te mogen werken voor Premium Business Consultants BV. Bij Premium ben je geen nummer, maar word je bij vaste contactmomenten betrokken bij het onderling sparren/trainen en klankborden. Als medewerker krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Diverse recente werkzaamheden betreffen de inzet voor enkele audits in een aantal migraties van verschillende billingstraten. Het resultaat: verschillende factuur formaten migreerden naar één uniform factuur formaat. Informatie analyses en audits leidden tot een hoogwaardig kwalitatief resultaat: Het volledig, correct en op tijd uitsturen van de facturen in één uniform formaat.
Ik ben in staat om continu verbeteringen (Quality Assurance & Revenue Assurance) aan te brengen in bijvoorbeeld de billingstraat, daarbij gebruikmakend van het snel opzetten van KPI reports. Het doel: garanderen van compleetheid, correctheid en tijdigheid t.a.v. het uitsturen van de facturen.

Alweer drie en een half jaar geleden ben ik ingezet als Business/IT Consultant voor innovaties aan een Fraude Management Applicatie met als aandachtsgebieden: Bewaarplicht, Hoogverbruik Detectie en Fraude Management. Mjn activiteiten behelsen het produceren van Impact Analyses, het begeleiden van Design, Bouw, Test en het uitrollen van de Business Requests naar Productie.
Alweer bijna een jaar geleden zijn wij overgestapt van waterval naar Scrum/Agile werken, waarin ik diverse rollen (tijdelijk) heb ingevuld: scrum master, product owner en business consultant.
Ook daarin is mijn kracht de interactie met de business (stakeholders), het omzetten naar het wat (scrum team) en de impact om tenslotte een applicatie te leveren met de meeste business value.

Ik vervul graag rollen die de business en IT met elkaar verbinden. Mijn aanpak focust zich op het creëren van waarde door de wensen van de stakeholders te vertalen naar pragmatische, maar robuuste IT-oplossingen die in de bestaande (of gewenste) structuren passen.

T-Nico-1030x1012

Nico Kohlberg

Ik heb ruime ervaring in het bankwezen en begeef me graag op het grensvlak van IT en de Business. Voordat ik bij Premium kwam werken heb ik gewerkt binnen MeesPierson, Fortis Bank en ABN AMRO bank.  Hier heb ik  veel verschillende rollen en functies gehad en heb ik ruime ervaring opgedaan op het gebied van kwaliteitsbewaking als test- en releasemanager, als informatie analist, business analist, functioneel beheerder, proces analist, team- en projectleider.

Een overzicht van enkele opdrachten die ik heb uitgevoerd:

 • Sepa implementatie van wholesale klanten binnen RBS
 • Functioneel beheer van IT ALM Treasury – Liquidity proces ten behoeve van Basel III
 • Implementaties van een nieuw cashmanagementsysteem en FX-Clearing systeem in zowel Europa als Azië. Ik heb daarbij met informatie analyses de cashstromen in kaart gebracht en had de eindverantwoordelijkheid voor het test- en releaseproces
 • Releasemanager van de main systems bij ABN AMRO Clearing om een 3-tal releases per jaar te implementeren.

In mijn dagelijks werk ben ik voortdurend op zoek naar verbeteringen in beheerprocessen, daarbij gebruikmakend van TMap Next en ITIL en mijn jarenlange ervaring.