Marco Heij

Na jarenlang zelf als consultant met veel plezier en passie oplossingen voor onze klanten te hebben gerealiseerd, heb ik een mooie stap gemaakt om zelf partner van Premium te worden en de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering van een van de oprichters over te nemen.

Ik heb altijd al brede interesses en een passie gehad om me steeds weer verder te ontwikkelen. Daarom vind ik het fantastisch om nu samen met een sterk team van Premium consultants en de andere partners, het succes van Premium verder te ontwikkelen en onze klanten pragmatische en onderscheidende oplossingen te blijven bieden voor vaak uitdagende vraagstukken.

Monika Kremer

Ik ben in Oostenrijk geborenen daarna op 19-jarige leeftijd naar Nederland verhuisd. Hier heb ik Nederlands geleerd en een WO diploma Lifestyle Informatics aan de VU gehaald. Vervolgens ben ik met enthousiasme direct op de arbeidsmarkt aan de slag gegaan.

Mijn grootste sterktes zijn mijn inlevingsvermogen, mijn pro-activiteit en outside the box denken. Als ik voor een klant aan de slag ga is het voor mij belangrijk dat ik nuttige en gebruiksvriendelijke oplossingen lever. Ik schrik er niet voor terug om helemaal tot in de diepte uit te zoeken waar problemen zitten.

Tot nu toe heb ik ervaring met het werken in startups en consultancy voor middelgrote bedrijven. De meeste werkervaring heb ik op het gebied van data analyse, het opschonen van vervuilde data, data engineering, datavisualisatie en automatisering van data processen. In de laatste jaren heb ik steeds meer stappen gemaakt richting het voorspellen van data, daarbij gebruikmakend van verschillende soorten machine learning.

Coen Dörge

Mijn kracht ligt op het snijvlak van verandermanagement, procesverbetering, datakwaliteit en compliance.

Dit doe ik door het mobiliseren van mensen, teams en stakeholders op een hands-on manier.

Het liefst ontwikkel ik samen een ambitieus doel, dat als stip aan de horizon inspireert. Om samen met de klant aan de slag te gaan om verbeteringsmogelijkheden op te sporen, uit te werken en te realiseren. Door dit snel te doen kunnen oplossingen snel worden bijgesteld om zo tot de juiste voortgang te komen.

Ik veranker verbeteringen door ze – in afstemming met diverse stakeholders – in de juiste processen en werkwijzen in te brengen en verantwoordelijkheden voor iedereen helder te beleggen. Hiermee borg ik dat verbeteringen ook na mijn vertrek standhouden. Deze manier van werken geeft mij en de mensen om mij heen veel energie. Het helpt iedereen om te willen verbeteren. Ik heb gewerkt in diverse omgevingen, iedere opdracht met zijn eigen uitdagingen, oplossingen en dynamieken.

Hierbij heb ik met veel plezier samen met teams en collega’s mooie dingen bereikt waar ik trots op ben.

Ingrid Sentse

Mijn achtergrond is die van een ervaren sales- en accountmanager binnen de ICT dienstverlening. Ik ben mijn loopbaan binnen de ICT gestart bij het voormalig TAS Netwerkbeheer en heb bij Pinkroccade, Centric, Yacht, Atos en Dignitas de rollen vervuld van account-, sales- en fieldmanager. Bij UNC Plus Delta was ik als salesmanager verantwoordelijk voor het realiseren van structurele procesverbeteringen bij klanten door het inzetten van de methodiek Lean Six Sigma.

Herbert Schermerhorn

Mijn achtergrond is, naast een studie Economie met ook Informatica als specialisatie, ruim 20 jaar ervaring in de IT vanuit de Telecom en Internet sector.

Ik heb uitgebreide ervaring met projectmatig werken, zowel in “kleinere” als binnen zeer grote en complexe projecten. Ik heb rollen vervuld in vrijwel alle facetten van IT ontwikkeling. Bijvoorbeeld het opstellen van requirements en specificaties, het organiseren en uitvoeren van leveranciersselecties en het invullen van het “demand management” naar IT organisaties bij ontwikkeling en implementatie.

Specifiek heb ik veel (nationale en internationale) ervaring met billing omgevingen, van verbruiksverwerking tot en met factuur opmaak en productie.

In mijn voorlaatste functie van Project Portfolio Manager bij XS4ALL was ik verantwoordelijk voor de vertaling van business prioriteiten naar een IT projectkalender en voor de overall besturing van die projectkalender.

Ik ben daarmee een Business Consultant die zowel gevraagd kan worden voor inhoudelijke rollen als voor rollen die meer op de besturing van de IT ontwikkeling zijn gericht. Maar mijn drive en passie blijft om met IT ontwikkeling te zorgen voor innovatieve resultaten die er “voor het bedrijf toe doen”.  Ik pak daarbij graag de rol van katalysator en sparringpartner van zowel de Business als IT kant op. Waarbij ik aan beide zijden mee denk over de vraag hoe tot optimale resultaten te komen. Om vervolgens ook te zorgen dat het afgesproken doel met de afgesproken aanpak wordt gerealiseerd.

 

Harmen Witkamp

Als IT business analist schrijf ik gebruikerswensen op heldere wijze op en maak ik de vertaling naar IT oplossingsrichtingen. Momenteel doe ik dit bij Tata Steel in Velsen-Noord. Hierbij is zowel begrip van de bedrijfsprocessen als van de IT omgeving van groot belang.

In deze complexe en snel veranderende wereld van staal maken, outsourcing, en oude IT systemen ben ik veelal inhoudelijk betrokken bij het inzichtelijk maken van de gewenste functionele wijziging binnen het speelveld van business en IT. Dit doe ik door het maken van eenvoudige plaatjes, het helder opschrijven van de gebruikerswensen en het bespreken van de problematiek met alle relevante stakeholders.

Ik heb brede ervaring met bedrijfsprocessen, productinnovatie, kwaliteitsmanagement en complexe IT veranderingen. Ik behoud graag het overzicht in de hectiek en geniet ervan om collega’s te coachen en te motiveren.

René Fikke

Ik ben een gedreven IT professional die analytisch en pragmatisch is ingesteld, de basis op orde wil brengen en houden, oog heeft voor de belangen van de klant, en een passend en blijvend resultaat wil achterlaten.

Ik ben in staat het IT landschap snel te doorgronden, en kan een brug slaan tussen verschillende IT stakeholders (ontwikkelaars, infra beheerders, risk partijen, business partners). Ik overzie het grotere geheel, kan vanuit mijn kennis en ervaring de randvoorwaardelijke zaken in kaart brengen en transformeer het beheer vervolgens van statisch (reactief) naar dynamisch (pro-actief).

Ik heb als project manager en OPS engineer gewerkt in zowel “klassieke” waterval/ITIL omgevingen als in Agile/Scrum omgevingen in multidisciplinaire teams. Ik heb gewerkt in internetbankieren en webshop omgevingen.

Nico Kohlberg

Ik heb ruime ervaring in de financiele sector en begeef me graag op het grensvlak van IT en de Business. Voor  Premium werkte ik bij MeesPierson, Fortis Bank, ABN AMRO, RBS, Rabobank en PGGM.

In de loop der jaren heb ik ruime ervaring opgedaan op de gebieden van datamanagement, datagovernance, projectmanagement, datawarehousing, management rapportage, Agile en regulatory reporting in het finance en het risk domein.

Hierbij heb ik de volgende rollen vervuld: Datamanagement consultant, Product Owner, Collibra expert, Business Analist, Data-analist, Customer Journey Expert, test- en releasemanager, informatie analist, functioneel beheerder, proces analist, team- en projectleider.

Een overzicht van enkele opdrachten die ik heb uitgevoerd:

  • Productowner/Business Analist Management Informatie en Business Intelligence bij Bank Mendes Gans (onderdeel ING)
  • Compliance projecten gerelateerd aan GDPR, ILAAP, KYC, IFRS9, PSD2 binnen BMG, ABN AMRO, RBS en Rabobank
  • Business/Data Analist Finance en Risk bij Rabobank
  • Sepa implementatie van wholesale klanten binnen RBS
  • Functioneel beheer van IT ALM Treasury – Liquidity proces ten behoeve van Basel III
  • Implementaties van een nieuw cashmanagementsysteem en FX-Clearing systeem in zowel Europa als Azië. Ik heb daarbij met informatie analyses de cashstromen in kaart gebracht en had de eindverantwoordelijkheid voor het test- en releaseproces
  • Releasemanager van de main systems bij ABN AMRO Clearing om een 3-tal releases per jaar te implementeren.

In mijn dagelijks werk ben ik voortdurend op zoek naar verbeteringen in dataprocessen. Ik maak daarbij gebruik van DAMA-DMBOK2, BABOK, TMap Next, COBIT en ITIL en mijn jarenlange ervaring.

Erik Brinkman

Als processpecialist, procesverbeteraar en Supply Chain Analist heb ik brede ervaring in bedrijven met een complexe en veelomvattende logistieke operatie, onder andere in de productie  én handel van bouwmaterialen.

Hierbij valt de denken aan zoveel mogelijk automatiseren van EDIFACT orderstromen, orderprocessen, retouremballage-processen, maar ook forecasting, en data-optimalisatie ten behoeve van KPI rapportages  (Business Intelligence) en ERP toepassingen.

De rooie draad is altijd geweest dat ik altijd heb gefungeerd als brug tussen business en IT. Waarbij ik zeer goed gevoel heb waar de (data- of informatie-)behoefte ligt bij de business en hoe deze te vertalen naar IT-functionaliteiten. Met als resultaat om een duurzame en innovatieve oplossing te vinden die voor alle betrokkenen een win-win oplevert.

Freek de Zeeuw

Ik ben als partner verantwoordelijk voor de werving van nieuwe collega’s en voor de financiën van ons succesvolle bedrijf.