Internet of Things

Ik ben blij met de mensen van Premium omdat ze een gedegen aanpak hebben. Eerst denken, dan doen, van analyse naar realisatie en borging in de dagelijkse praktijk.

Corine Pastor, Manager IT Services ABN AMRO

IoT schept kansen voor bestaande bedrijven en nieuwe toetreders. Het introduceren van een IoT dienst betekent keuzes maken. Hoe ziet de dienst er uit? Welk verdienmodel passen we toe? Hoe kiezen we de passende techniek en hoe knopen we de componenten aan elkaar? Wat betekent deze nieuwe dienstverlening voor mijn organisatie en met welke bedrijven moet ik samenwerken?

Deskundig en onafhankelijk advies is de sleutel voor de succesvolle introductie van uw IoT dienst. Advies dat start bij uw dienst en de behoefte van uw klant. Deze zijn leidend in de technische uitwerking die wordt vastgelegd in de IoT Blauwdruk. Een helder en onafhankelijk advies ten aanzien van zowel de techniek als de benodigde partijen voor de realisatie van de oplossing; een IoT dienst bestaat immers uit meerdere componenten zoals devices, netwerken, platformen en applicaties. Een adviseur die u ondersteunt bij de integratie van deze componenten en het kiezen van de juiste partijen voor de realisatie; die uw organisatie begeleidt bij de benodigde vervolgstappen voor de succesvolle introductie van uw dienst.

Premium Business Consultants ondersteunt al sinds 1999 bedrijven bij het introduceren van nieuwe diensten op het gebied van IoT, Telecom en Finance. Premium volgt de ontwikkelingen rondom IoT op de voet en valideert deze in het Premium IoT Inspiratie Lab. Wij kennen de marktpartijen, begrijpen de technologie en de onderliggende standaarden. Uit eigen ervaring weten we dat het creëren van IoT-diensten veel energie los maakt bij zowel onze collega’s als bij onze klanten.

wordleiot

Waarmee kan Premium u helpen?

Premium ondersteunt u desgewenst in elke fase van uw IoT project. Enkele voorbeelden:

  • Workshops voor het identificeren van kansrijke IoT diensten die aansluiten op uw huidige dienstverlening;
  • Opstellen van de blauwdruk van uw IoT dienst waarin we de componenten van uw IoT dienst vastleggen;
  • Opstellen van uw IoT Business Case
  • Selecteren van leveranciers en technologieën voor de realisatie van uw IoT dienst (devices, netwerk, platform, applicaties, etc.)
  • Begeleiden van Demo’s en Pilots
  • Begeleiden van de uitrol van de dienst
  • Begeleiden van de transformatie van uw bedrijf naar een “IoT dienstverlener”

Onafhankelijk

Premium is een onafhankelijke organisatie en kan daarmee op elk punt vrij adviseren, zonder aan een oplossing of leverancier gebonden te zijn.

Inspiratie Lab

Premium heeft voor IoT een eigen inspiratielab. Deze gebruiken we om zelf ervaring op te doen met IoT. Daarnaast nodigen we partners en klanten uit om op basis van onze prototypes verder geïnspireerd te raken over mogelijke IoT diensten.

IoT Academy

Premium werkt samen met de IoT Academy. De IoT Academy is een Stichting die zich als doel stelt om bij te dragen aan innovatie in Nederland door het stimuleren van Internet of Things. De Stichting werkt nauw samen met zijn partners en de developer community.

logo Internet of Things Academy

In samenwerking met de IoT Academy heeft Premium IoT whitepapers geschreven:

Meer weten?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen we graag uw IoT plannen en bespreken we samen waar wij waarde kunnen toevoegen. Stuur ons een mail of bel ons op 020 ‑ 717 39 77.

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: