Data Quality

Klant- en procesgegevens zijn meestal verspreid over verschillende systemen. Inzicht in de kwaliteit van deze gegevens is noodzakelijk om betrouwbare rapportages en correcte facturen te kunnen opleveren, het aantal incidenten te verlagen en data migraties goed voor te bereiden. Op deze manier worden kosten bespaard en wordt de klanttevredenheid verhoogd.

Met Premium Data Quality Services kunnen klanten dit inzicht verkrijgen met behulp van de eigen Premium Data Quality Toolkit. Problemen in de datakwaliteit worden door de Toolkit snel zichtbaar gemaakt in een overzichtelijk dashboard met detailrapportages, waardoor u tijdig kunt bijsturen.
Hieronder kunt u enkele voorbeelden zien waar de expertise van Premium van nut kunnen zijn in uw organisatie.

Aantonen dat gegevens uit uw systemen voldoende kwaliteit hebben om de rapportage voor de regelgever te onderbouwen

De regelgever geeft vaak aan waar de data uit de rapportages aan moet voldoen. Zo dient er aangegeven te worden waar de data uit uw organisatie vandaan komt (de zogenaamde data lineage), wat de definitie van de data is (de data definition), maar ook aan welke kwaliteitsregels de data moet voldoen. Met de Premium Data Quality
Toolkit kunnen wij de data inlezen en toetsen op de door de regelgever opgelegde eisen.

Garanderen we dat uw klanten gefactureerd krijgen wat ze afnemen en vice versa

Met de Premium Data Quality Toolkit kunnen we de gegevens van uw leveringssysteem en uw factureringssysteem inlezen en aan elkaar koppelen. We kunnen datakwaliteitsregels inbouwen die vergelijken of hetgeen wat geleverd is ook gefactureerd is en vice versa.

Ervoor zorgen dat de data schoon genoeg is voor een aanstaande complexe migratie

Met de Premium Data Quality Toolkit kunnen we de te migreren gegevens inlezen en controleren op datakwaliteits-/migratie regels. Als deze regels zijn ingevoerd in de Toolkit kan aangegeven worden dat deze data die uitvalt op deze regels nog niet gemigreerd mag worden. Op het moment dat deze data geschoond is, zal deze data niet meer uitvallen en klaar staan voor migratie. Via een overzichtelijk dashboard kan bijgehouden worden welke data wel en nog niet gemigreerd kan worden.

Met een duidelijk kwaliteitsdashboard kunt u de kwaliteit van de gegevens aantonen en aangeven waar u staat op dit gebied. Premium medewerkers zijn bij uitstek in staat om bovenstaande afwegingen voor u inzichtelijk te maken en om u te helpen dit in te richten. Met als doel om een weloverwogen, pragmatische én afdoende migratie mogelijk te maken.

Ook kunt u gebruik maken van de Data Migratie aanpak die Premium consultants al jaren succesvol gebruiken. Lees hierover op de aparte [Data Migratie] pagina.

Onze aanpak

De Premium Data Quality Services aanpak bestaat uit een aantal stappen.
• In een verkennende workshop worden uw doelstellingen geïnventariseerd en worden benodigde systeem- en gegevensbeschrijvingen in kaart gebracht.
• Na het inrichten van de controles en het dashboard in de Toolkit volgt de eerste controle. Aan de hand van de resultaten worden schoningsacties en structurele oplossingen gedefinieerd en uitgevoerd.
• Premium Data Quality Services is een cyclisch proces: na het uitvoeren van de schoningsacties en structurele oplossingen worden nieuwe controles uitgevoerd, worden eventueel nieuwe doelen gesteld en worden eventueel aanpassingen in de inrichting van de Toolkit doorgevoerd.

Premium Business Consultants helpt bij het inrichten van de controles en het dashboard, en kan waar nodig en gewenst de klant begeleiden en adviseren tijdens de diverse stappen in het Data Quality proces.

Nieuwsgierig?
Welk passend Data Quality Resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: