Verbetering en vereenvoudiging

Ik ben blij met de mensen van Premium omdat ze een gedegen aanpak hebben. Eerst denken, dan doen, van analyse naar realisatie en borging in de dagelijkse praktijk.

Corine Pastor, Manager IT Services ABN AMRO

Veel ondernemingen hebben een IT omgeving die in de loop der jaren complexer, duurder en onoverzichtelijker is geworden. Dit terwijl een acceptabel kostenniveau, kwalitatief goede dienstverlening en een snelle Time to Market juist vragen om eenvoudig aan te passen processen en IT.

Uw klanten goed bedienen én tegelijkertijd kosten reduceren
Dat kan op verschillende manieren worden gedaan. Bijvoorbeeld door:

  • vereenvoudiging van productformules
  • automatisering van handmatig werk
  • het “slimmer” inrichten van processen
  • betere self care mogelijkheden voor de klant

Vereenvoudiging, het centraal stellen van de klant én een beter gebruik van automatisering zijn de sleutelwoorden. Verder zijn niet efficiënte processen en IT vaak een erfenis uit het verleden en wordt er vanuit een vaste routine gewerkt. Premium medewerkers zijn onafhankelijk en hebben veel kennis over hoe andere bedrijven door het slim inrichten van processen en IT kostenreductie én verhoogde klanttevredenheid hebben bereikt.

Vereenvoudiging van het IT landschap
Vooral bij incrementeel ontwikkelde IT kan er veel te winnen zijn met rationalisatie. Aandachtspunten liggen vaak in de Time to Market voor nieuwe producten, in de kwaliteit van de procesondersteuning en in de Total Cost of Ownership.
Een analyse kan aangeven of vereenvoudiging van het IT-landschap zinvol is en in welke richting de oplossing gevonden kan worden. Premium heeft hiervoor een op Agile wijze gebaseerde methodiek ontwikkeld. Daarbij wordt er vanuit een TimeBox, in intensief contact met verschillende stakeholders, naar alle relevante aspecten gekeken. Denk hierbij aan processen, producten, en IT. Door deze onderwerpen in onderlinge samenhang te beschouwen brengt dit vroegtijdig en meer volledig risico’s aan het licht. Hierdoor wordt voorkomen dat er in vervolgfases onverwachte gebeurtenissen optreden die tot discussies, rework en vertraging leiden.

Ondanks complexe IT, klantafspraken nakomen en geen omzet missen
IT-ketens kunnen zeer complex en vaak weinig transparant zijn. Hoe weet u bijvoorbeeld zeker dat u klanten niet al jarenlang diensten levert zonder hen te factureren ? Of dat orders van klanten niet ergens uitvallen in het proces ? Niet altijd is er voldoende overzicht over de hele keten om de kwaliteit van de keten op dergelijke aspecten te kunnen beoordelen.
Premium heeft veel ervaring met het “doormeten” van complexe IT-ketens en heeft daarvoor tooling ontwikkeld die in staat is om over vele databronnen heen de consistentie van de gegevensverwerking te meten. Op basis van deze tooling én door het juist kiezen van de controlepunten kunnen we uw proces doorlichten op een juiste werking. Wij kunnen dit eenmalig voor u doen, maar wij kunnen ook de dienst leveren om deze meting regulier uit te voeren.

Klanten hoeven geen last te ondervinden bij de migratie naar nieuwe IT

Als u over gaat naar een nieuwe IT-omgeving is een gecontroleerde datamigratie zeer van belang. Dat lijkt makkelijker dan het is.

  • Er kan sprake zijn van gegevensvervuiling in uw bestaande omgeving.
  • De nieuwe IT-omgeving kan andere eisen stellen aan de manier waarop gegevens zijn gedefinieerd dan dat dat in de oude omgeving het geval is.
  • Er kunnen gegevens nodig zijn, die in de oude omgeving niet zijn vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan “leeftijd” of “telefoonnummer”.
  • Het kan zijn dat er voor de nieuwe omgeving formule beslissingen zijn genomen om bijvoorbeeld verouderde producten niet meer te ondersteunen, terwijl daar nog wel klanten voor zijn. Deze klantengroep moet worden geïdentificeerd en er moet worden besloten wat met deze klanten te doen.

Dit zijn maar enkele punten waar bij datamigraties rekening mee moet worden gehouden. Premium heeft én de expertise én de tooling om complexe datamigraties op een beheerste manier uit te voeren. Wij hanteren daarbij een stapsgewijze aanpak, waarbij in de migratievoorbereiding met proefmigraties steeds nieuwe probleempunten worden geïdentificeerd en worden opgelost. Hierdoor wordt in elke stap van de voorbereiding de kwaliteit van het migratieproces verhoogd. Wij hebben dit gedaan in omgevingen met miljoenen klanten en met een grote verscheidenheid aan diensten.

Hoe kan Premium helpen?
Premium’s externe, frisse en deskundige blik helpt bij het identificeren van verbeteringen en vereenvoudigingen. In nauwe samenwerking met u, de klant, vinden wij realistische mogelijkheden. Naast de inhoudelijke kennis van de Premium medewerkers wordt dan ook onze wijze van samenwerking met onze klanten erg gewaardeerd.

Premium heeft een track record in vereenvoudiging van complexe processen en IT. Wij helpen u bij het implementeren van de mogelijkheden die we samen met u vinden, waarbij we een scherp oog houden op de “benefits” die we willen verzilveren. Ook hier blijkt de nauwe samenwerking met de klant onze sleutel tot succes.

Bij IT vereenvoudiging kunnen migraties van grote hoeveelheden data (denk aan klantgegevens, productgegevens, tarieven, contracten) nodig zijn. Premium heeft zowel de expertise als de tooling om dergelijke migraties op een beheersbare en transparante wijze uit te voeren.

Deze expertise en tooling kan ook worden gebruikt om bestaande ketens kwalitatief door te lichten. Met onze Revenue Assurance metingen hebben wij bij onze klanten al voor miljoenen Euro’s aan niet gefactureerde omzet geïdentificeerd.

Nieuwsgierig?
Welk passend resultaat wilt u bereiken met uw innovatie? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: