Sepa Compliance

Veel bedrijven en instellingen dachten dat SEPA alleen het gebruik van een langer bankrekeningnummer inhield. Adviseurs waarschuwden u dat het hele betalingsverkeer op de schop moest. Wat betekende SEPA nu echt? 1 februari 2014 is Nederland overgegaan op SEPA.

Bij Premium houden we van een pragmatische aanpak. SEPA was voor de meeste organisaties gewoon lastig. Een business case voor SEPA is er dan misschien op Europees niveau, voor de meeste organisaties betekende het in 2013 een extra kostenpost in een crisis economie.

Deze case study vertelt kort wat SEPA als overgang inhield, waar het vandaan komt en wat het in Nederland betekende voor gebruikers van betaalopdrachten, acceptgiro’s en incasso.

SEPA

The Single Euro Payment Area is door de Europese Commissie ingezet in Europa voor een gestandaardiseerd betalingsverkeer. De Europese commissie heeft Regulation (EU) No 260/2012 aangenomen waarmee in alle SEPA landen per 1-2-2014 de Europese betaalproducten de landelijke moeten hebben vervangen. Dit is Europese wetgeving en organisaties in participerende landen moeten daaraan voldoen. Meer is te vinden op https://www.europeanpaymentscouncil.eu/

Voor grensoverschrijdende Euro betalingen was de SEPA Credit Transfer(SCT) al verplicht, met de aangegeven regelgeving werd SCT ook verplicht om binnenlands te gebruiken. Naast de SEPA Credit Transfer is ook de Core variant van de SEPA Direct Debit(SDD) verplicht, ook wel Europese incasso genoemd. Deze kwam in de plaats van de Nederlandse automatische incasso.

Het langere bankrekeningnummer: de IBAN

Het langere bankrekeningnummer is het meest zichtbare element van SEPA. Onze Nederlandse bankrekeningnummers, tot dan toe max 10 cijfers, werden omgezet naar Internationale bankrekeningnummers, de International Bank Account Numbers: de IBANs. Deze zijn voor Nederland 18 cijfers lang. Door het oude bankrekeningnummer in te tikken op de www.ibanbicservice.nl site kreeg men de nieuwe IBAN getoond. IBANs kunnen volgens de standaard maximaal 34 tekens lang worden, momenteel heeft Malta, met 31 tekens, het langste IBAN formaat in gebruik.

De Europese Incasso: Sepa Direct Debit, kortweg SDD

De Europese incasso verving de Nederlandse automatische incasso. De machtigingen bleven gelden bij de overgang naar de nieuwe Europese incasso. Voor het kunnen uitvoeren van een Europese incasso moest een organisatie wel nieuwe contracten met de bank tekenen en moest een organisatie één of meer incassantIDs (Engels Creditor-IDs) van de bank krijgen. Bij het overgaan op de Europese incasso moeten alle bestaande machtigingen een machtigingskenmerk krijgen.

Er kwam een elektronische machtigingsmogelijkheid bij de banken, die was echter pas voorzien voor medio 2015.

De Acceptgiro

Acceptgiro is een echt Nederlands betaalproduct. Er wordt steeds minder gebruik van gemaakt. 1 jan 2019 stopt het product. Omdat het te vroeg is om er direct mee te stoppen is er een IBAN variant ontworpen. Kijk voor meer info op www.acceptgiro.nl

Betaalfiles: over op XML

Europa heeft niet alleen de betalingsregels bepaald maar ook de technische standaard voor berichtuitwisseling tussen banken onderling en hoe klanten aan banken moeten aanleveren. Als u ClieOp files aanleverde moest u dit overzetten naar XML gebaseerd op ISO 20022. De vereiste fileformaten in Nederland werden door de Betaalvereniging Nederland (www.betaalvereniging.nl) vrijgegeven. De banken in Nederland geven aan waar zij van deze SCT en SDD XML afweken op hun eigen websites.

Voor betaalrapportage is het ook mogelijk op XML over te gaan. Dit is echter nog geen verplicht onderdeel van SEPA. Het formaat van deze CAMT rapportages staan ook op de site van de Betaalvereniging.

Overzicht tijdlijnen

De migratie naar SEPA ging snel. Hier een overzicht van belangrijke mijlpalen:

1-feb-2013 nieuwe iDEAL versie maakt gebruik van de Europese overmaking (SCT).
1-juli-2013 Banken kunnen IBAN-Acceptgiro verwerken.
1-jan-2014 Oud formaat acceptgiro’s mogen niet meer verspreid worden.
1-feb-2014 De Europese incasso en de Europese overmaking moeten geïmplementeerd zijn.
1-feb-2014 ClieOp betaalfiles worden niet meer geaccepteerd: alleen XML files zijn toegestaan.
1-feb-2014 Oud formaat acceptgiro’s kunnen niet meer verwerkt worden.
1-jun-2015 Invoering e-Mandates. (zie www.incassomachtigen.nl)
1-jan-2019 Acceptgiro helemaal afgeschaft. (mei 2017: Afschaffing voor onbepaalde tijd uitgesteld)

SEPA invoering tijdlijnen

Tot slot

Het voorgaande somt kort de mogelijke wijzigingen op die SEPA voor uw bedrijfsvoering konden inhouden. SEPA biedt naast het “moetje” ook nieuwe mogelijkheden. Kent u die ook ?

Graag willen wij met u kennismaken om onze ervaringen met SEPA met u te delen.  De SEPA invoering is alweer geschiedenis, maar de ervaringen uit dit soort projecten zijn herbruikbaar voor andere projecten die van invloed zijn op de keten van order tot cash en daar willen we graag met u meedenken.