Productinnovatie

Ik ben blij met de mensen van Premium omdat ze een gedegen aanpak hebben. Eerst denken, dan doen, van analyse naar realisatie en borging in de dagelijkse praktijk.

Corine Pastor, Manager IT Services ABN AMRO

Tussen de eerste uitzendingen van de zwart-wit TV en de kleuren TV zat 18 jaar. Een doorlooptijd die in schril contrast staat met de huidige razendsnelle technologische innovaties. Vanuit een concurrentie-oogpunt wordt de beschikbare “Time to Market” zo steeds korter.

Het introduceren van een nieuw product (of een nieuwe dienst) kan impact hebben op uw processen en IT
Bij het introduceren van een nieuw product komt heel wat kijken. Zeker als de vernieuwende producten erg afwijken van uw huidige producten. Ons advies is: denk vanuit de klant. Beschrijf de gehele klantreis: vanaf het oriënteren, kopen, de service, factureren tot met de wijze waarop de klant weer afscheid kan nemen van de dienst. Leg deze klantreis vast in een blauwdruk. Beschrijf in deze blauwdruk op welke wijze de klant wordt geholpen tijdens zijn klantreis, welk kanaal hij kan gebruiken, welke IT ondersteuning daarvoor nodig is, etc. Gebruik deze blauwdruk in gesprekken en workshops met zowel uw eigen organisatie, (nieuwe) business partners en (nieuwe) leveranciers. Zo ontstaat een samenhangend verhaal dat niet alleen beschrijft welk product u gaat aanbieden maar ook hoe u dit gaat doen en wat dit betekent voor uw organisatie, uw partners en voor uw processen en uw IT.

Inspanningen zijn groot voordat een product gelanceerd kan worden. Er is toch winst te halen op “Time to Market”
Het kan zijn dat er voor een 100% implementatie, grote IT inspanningen nodig zijn. Bijvoorbeeld om processen te ondersteunen die er nu nog niet zijn, of om nieuwe interfaces te maken naar derde partijen. Maar de huidige noodzaak tot een korte Time to Market en de snel veranderende omgeving verhouden zich niet meer tot lange realisatietrajecten.
Ons advies is om projecten altijd te laten onderzoeken wat de mogelijkheden voor fasering zijn. Bij “Agile” ontwikkeling is een gefaseerde aanpak inherent aan de methode. Maar ook bij traditionele ontwikkeling moet er aandacht zijn voor de mogelijkheid tot gefaseerde oplevering. Dat betekent dat de primaire focus ligt op de introductie van de dienst, met acceptabele eerste functionaliteit en ondersteuning. Functionaliteit en ondersteuning die daarna kunnen worden uitgebouwd. Om tot een werkbare en door iedereen begrepen fasering te komen is een nauwe interactie tussen de Product Management organisatie, de IT organisatie en andere stakeholders nodig.

Soms betekent een nieuwe product of dienst ook nieuwe IT
Vanuit Premium komen we veel situaties tegen waarin de IT de resultante is van soms tientallen jaren incrementeel en vaak productgericht ontwikkelen. Dat veroorzaakt een gebrek aan flexibiliteit en aanpasbaarheid, hoge beheerkosten en een niet optimale proces- en productondersteuning. Dan kan het goed zijn om na te denken of er niet een andere route moet worden ingeslagen dan doorgaan met de bestaande IT. Dit is echter niet zonder risico en vraagt om een heel expliciete en doordachte afweging. Premium kan u helpen met bijvoorbeeld een Quick Scan, die antwoord geeft op de vraag of het toepassen van standaard software of het gebruik van Application Service Provider (ASP) diensten in uw specifieke geval de juiste keuze is. Daarbij kennen wij ook veel standaard software die in de markt te koop is. Is dat antwoord positief, dan kunnen wij u helpen bij een onafhankelijke pakketselectie.

Bij introductie van nieuwe producten en diensten, zal de organisatie meegenomen moeten worden
Vaak een vergeten onderdeel. Uw serviceapparaat moet na de introductie in staat zijn om vragen van uw klanten over het product te beantwoorden. De gerealiseerde IT moet na het project in beheer genomen worden. Het is daarom belangrijk dat alle stakeholders vroegtijdig in kaart worden gebracht, tezamen met hun rollen en belangen. Zodat de stakeholders tijdig kunnen aangeven onder welke randvoorwaarden zij hun werk goed kunnen doen nadat het product is geïntroduceerd. Randvoorwaarden die dan aan het project meegegeven worden. Wat goed werkt, is de aanstelling van enthousiaste part time “liaison officers”, als verbinding tussen een afdeling en een project.
Ook is het belangrijk om de stakeholders mee te nemen in de projectbesturing. Dat kan via een Stuurgroep, of (bij Agile) via de Sprint Review Meetings. Laagdrempelige communicatie als zeepkistsessies vergroten de betrokkenheid van de organisatie.

Hoe kan Premium helpen?
Premium ondersteunt bedrijven bij het doorvoeren van de IT-vernieuwing die nodig is voor het realiseren van nieuwe producten en diensten. Wij kijken daarbij naar de hele keten, zoals de verkoop/ordering, levering, facturatie, incasso en klantenservice. Onze pragmatische aanpak is gericht op een goede balans tussen kwaliteit en Time to Market.

Medewerkers van Premium overzien de hele keten en hebben bijna zonder uitzondering meer dan 10 jaar ervaring met de introductie van nieuwe diensten in hoog competitieve omgevingen. Dit vanuit zowel traditionele als op Agile/Scrum gebaseerde ontwikkelomgevingen.

Premium gaat voor een oplossing die end-to-end werkt en die uiteindelijk geborgd is in uw organisatie. Premium medewerkers werken samen met uw team en schakelen met interne en externe partijen. Oog voor detail én het brede perspectief stelt de Premium medewerkers in staat om blinde vlekken en mogelijke issues snel te identificeren en werkzame oplossingen hiervoor aan te dragen; …. ook als deze buiten het “eigen tuintje” liggen. Innoveren is en blijft een teamspel.

Premium heeft geen belang bij een specifieke oplossing of leverancier. Daardoor kunnen wij in alle gevallen een onafhankelijk advies geven. En altijd staat voor ons de juiste oplossing voor uw business doelstellingen centraal.

Nieuwsgierig?
Welk passend resultaat wilt u bereiken met uw innovatie? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: