Data Migration

Data migratie is net als gewoon verhuizen. U doet het over het algemeen niet vaak en bouwt daar dus weinig ervaring in op. Daarom neemt u een verhuizer in de hand. Premium heeft al meer dan 10 jaar ervaring als verhuizer van zeer grote hoeveelheden data bij telecomproviders en banken. Tevens hebben we een bewezen aanpak waarmee je de valkuilen kunt vermijden.

Data migratie is maatwerk. De kamerindeling van een nieuw huis is vaak anders dan in het oude huis. Zo is de inrichting van het nieuwe systeem anders dan die van het oude systeem. De data moet dan zo gevormd worden dat die in de nieuwe inrichting past. Heel belangrijk is het dat alles dat mee moet, ook wordt meegenomen en op de juiste plek komt. Dat moet aantoonbaar gebeuren en voldoen aan de compliance regels van de organisatie. Een voorspelbaar migratieproces en resultaat vergt voorbereiding. Deze voorbereiding zal zich terugbetalen in een soepele migratie met weinig verrassingen.

Onze aanpak

Een goede voorbereiding is het halve werk, dat geldt ook voor data migraties. Premium Data Migration Services volgt een aanpak die wij CIDMA (Controlled Iterative Data Migration Approach) noemen, bestaande uit:

  • Strategiebepaling, scoping en globale planning
  • Het iteratief voorbereiden van alle getimede stappen, wie die uitvoeren en met welke tools
    Deze voorbereiding gebeurt door meerdere malen de volledige data naar een productie-like omgeving te migreren voordat de daadwerkelijke migratie plaatsvindt. De resultaten worden telkens tussen de iteraties gebruikt om verbeteringen aan te brengen aan de data, de tooling, de controles en het draaiboek. Het resultaat van dit alles is een voorspelbare migratie die zonder verrassingen verloopt.
  • Uitvoeren van de finale migratie en acceptatie door de klant
  • Nazorg: Kwaliteitsborging, opschonen en archivering (documentatie tools, legacy systemen)

Wij hebben onze eigen tooling en dashboards die deze aanpak ondersteunen, maar hebben haar ook toegepast met bestaande tooling binnen de organisatie.

Premium Business Consultants stuurt graag het hele traject vanaf het prille begin, maar kan waar nodig en gewenst de klant ook adviseren tijdens de diverse stappen in een Data Migratie die al loopt.

Nieuwsgierig?
Welk passend Data Migratie resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: