Data Management

Met Data Management creëert u overzicht welke data waar ontstaat, hoe die transformeert en weer terecht komt in rapportages waarop besluiten genomen worden. U zorgt ervoor dat de life-cycle van uw data duidelijk wordt, wanneer data geaggregeerd kan worden en wanneer archivering/verwijdering kan plaatsvinden. Wordt u geconfronteerd met de noodzaak tot een data verhuizing, bijvoorbeeld over naar een nieuw ERP systeem, of bij het opruimen van de IT-legacy systemen, kom dan met ons praten.

Onze aanpak

  1. Maturity Scan
  2. Value Quest
  3. Profit Plan
  4. Implementatie van Profit Plan
  5. Profit Check

Wij voeren eerst een scan uit om het Data Management Maturity niveau van uw bedrijf te bepalen. Daarbij komt naar boven waar verbeteringen mogelijk zijn.

Wij kijken vervolgens samen bij welke van deze verbeteringen de meeste winsten te behalen zijn voor uw bedrijf. Vervolgens maken we een plan om deze winsten te incasseren. Dit plan gaan we ten slotte samen met u implementeren en we zorgen dat de verwachte verbeteringen ook gemeten worden.

Data Management Maturity Scan

De basis is de scan. We gebruiken hierbij het DAMA-DMBOK2 Framework van The Data Management Association. Samen bepalen we de relevante stakeholders en nemen onze geprepareerde vragenlijst door.

Hieruit komt het snapshot met het data maturity level van uw bedrijf.

Value Quest en Profit Plan

Tegen welke problemen loopt u aan doordat het datamanagement (nog) niet goed geregeld is. Welke kosten ontstaan daardoor? Welke extra sales wordt daardoor onmogelijk gemaakt. We zetten deze issues op een rij en schatten ze af op Euro’s. Hiermee wordt duidelijk welke issues de meeste spoed hebben. Hieruit volgt het plan om het voordeel te gaan realiseren. We gaan dat plan uitvoeren en controleren dat de voordelen ook gehaald worden.

Nieuwsgierig?

Welk passend Data Management resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 ‑ 717 39 77.

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: