Data Science

Wij kunnen u helpen een voorspellend algoritme te ontwikkelen. Daarmee kunnen de eenduidige gevallen waar uw afdeling mee belast wordt automatisch afgehandeld worden. Alleen de uitdagende gevallen houden uw experts nog bezig.

Onze aanpak

  1. Proces analyse
  2. Verzamelen basisdata met gekozen opties
  3. Inleren algoritme
  4. Aanpassen procesflow
  5. Controleer en stuur algoritme regelmatig bij

Wij kijken eerst naar uw bestaande proces en bepalen welke data we nodig hebben om het algoritme mee te voeden en in te leren. We testen daarna hoe het algoritme het doet bij nieuwe cases naast uw huidige afdelingsmedewerkers. Voor die gevallen dat het algoritme bijvoorbeeld 99% juist beoordeelt kan het algoritme het overnemen, de rest loopt regulier door. Gedrag en informatie verandert over tijd. Daarom moet ook regelmatig bijgestuurd worden. Bijvoorbeeld elke 2 weken. Dit kan volledig automatisch.

Voorbeelden waar Data Science ingezet kan worden

U bent actief op de consumentenmarkt en uw klanten zijn niet altijd goede betalers. Het voorspellende deel van data science, oftewel predictive modelling, kan ingezet worden om te voorkomen dat u verkoopt aan beginnende wanbetalers.

Met gegevens over uitval van machines kan mogelijk voor het daadwerkelijk uitvallen van de machine al aangegeven worden wanneer en waarom het zal uitvallen. Met misschien al duidelijk welke component de meest waarschijnlijke oorzaak zal zijn.

Goede voorspellingen zijn te doen op een duidelijke omgeving met veel beschikbare procesdata. Het moet een repetitief proces zijn met voldoende variaties. Het weer en de beurs kunnen al steeds vaker goed voorspeld worden. Wellicht ook gebeurtenissen in uw bedrijf.

Nieuwsgierig?
Welk passend Data Science resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij, door denken en doen, dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op! Stuur ons een mail of bel ons op 020 717 39 77.

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: