Whitepaper

Data Quality Services

Premium Data Quality Services

Dienstbeschrijving

BIG Data Wordle

Ga voor schone data: meer resultaat en minder kosten

De kwaliteit van uw data is niet alleen de zorg van de IT-afdeling. Het heeft invloed op uw omzet, kosten en klanttevredenheid. Uw klantgegevens zijn verspreid over verschillende systemen. Grip verliezen op de kwaliteit van deze gegevens kost geld en klanten. Premium Data Quality Services reduceert uw kosten, verbetert uw klanttevredenheid en verhoogt uw omzet.

Wat kan verbeterde datakwaliteit concreet voor u betekenen?

Betere kwaliteit van uw data betekent minder uitval in de keten van bestelling naar levering, naar facturering, naar servicing. Dit kan zich manifesteren in verschillende concrete effecten:

 1. Klantenklachten verminderen. De klantenervaring alsmede uw Net Promoter Score verbetert door soepelere klantenprocessen.
 2. Omzet wordt sneller gerealiseerd omdat uitval vermindert, de klanten eerder worden gefactureerd en eerder betalen. Migraties naar nieuwe systemen worden beter voorspelbaar en beter controleerbaar op de migratie KPI’s voor compleetheid, consistentie en correctheid.
 3. Omzet groeit omdat alle geleverde producten worden gefactureerd en alle bestelde producten worden geleverd.
 4. De kosten voor het bedienen van de klant dalen omdat de klantprocessen minder uitval vertonen en minder handmatig ingrijpen nodig maken.

Premium levert u een complete dienst:Data Quality Circle

 • Een overzichtelijk dashboard met detailrapportages
 • Begeleiding bij de definitie van Data Quality doelen
 • Een bewezen zelf ontwikkelde Data Quality toolbox
 • Modelleren en inrichten van de Data Quality toolbox
 • Problemen in de datakwaliteit worden snel en duidelijk zichtbaar gemaakt
 • Ouderdomsanalyse en tijdigheid is een onderdeel van de Data Quality dienst
 • Zelfstandig monitoren met de Data Quality toolbox
 • Solide basis voor uw datamigraties
 • Inzicht in uw datakwaliteit via Data Quality scan of Proof of Concept op basis van een concrete vraag
 • Begeleiding en regie bij de schoning

Wat is onze standaard aanpak?

Data Quality Services is een cyclisch proces: na elke schoning en structurele oplossing wordt opnieuw monitoring uitgevoerd, eventueel nieuwe doelen gesteld en aanpassingen in de inrichting en modellering van de Data Quality tool doorgevoerd.

Data Quality Stappen

 1. Inventariseren Doelen: Vaststellen wat u met Data Quality wilt bereiken. In kaart brengen van de keten en het landschap van systemen. Definiëren van de business rules om de juiste checks te kunnen uitvoeren en de detail-rapportages met de datakwaliteit resultaten.
  Betrokken: Business Proces en Keten Managers, Auditors en Controllers, IT systeembeheerders samen met de Premium consultants.
 2. Inrichten Dashboard: Inrichten van de Data Quality tool op basis van de gedefinieerde businessrules en aangeleverde datamodellen. Modelleren van het dashboard en de detailrapportages.
  Betrokken: de Premium consultants.
 3. Monitoren Datakwaliteit: Het analyseren van het dashboard en de rapportages na elke run van de tool. Definiëren van de schoningsacties en de structurele oplossingen.
  Betrokken: Business Proces en Keten Managers, Auditors en Controllers, IT systeembeheerders, etc.
  Indien gewenst, ondersteund door de Premium consultants.
 4. Schonen van de data op basis van de analyse resultaten: grote groepen in batches en kleine schoningen handmatig.
  Betrokken: Business gebruikers, Auditors en Controllers, IT systeembeheerders, IT applicatiebeheerders, etc. Indien gewenst, ondersteund door de Premium consultants.
 5. Structureel oplossen: Het daadwerkelijk uitvoeren van de root cause analyses naar de bron van de datavervuiling. Het op basis van deze resultaten aanpassen van de processen, de werkinstructies en de software. Denk aan menselijke invoerfouten, incorrect verwerken van batches met invoer en mutaties, fout ontwerp van software of incorrect werkende software.
  Betrokken: Business Proces en Keten Managers, Auditors en Controllers, IT systeembeheerders, etc.

Werking van de Data Quality toolbox

Data Quality Services is een cyclisch proces, waarbij elke cyclus gebruikt kan worden om de kwaliteitsdoelen bij te stellen of aan te vullen. Een dergelijke cyclus bestaat uit de volgende stappen:

 1. De Premium Data Quality toolbox ontvangt informatie van verschillende systemen die onderdeel zijn van de keten waarbinnen de dienst ingezet wordt. De aanlevering van gegevens kan gebeuren middels bestaande rapportages of queries, maar ook middels bestanden die specifiek voor Data Quality doeleinden zijn gemaakt. De toolbox kan standaard overweg met structured (bijv. fixed length of XML), delimited of seperated (bijv. CSV) bestanden.
 2. De ontvangen informatie wordt onderworpen aan checks gebaseerd op verzamelde business rules. Deze zijn gedefinieerd in termen van verschillende kwaliteitsdimensies.
 3. Voor elk business rule wordt een detail bestand opgeleverd. Dit bestand bevat per gevonden geval de details, waaronder identificatie en het systeem, om ze te kunnen oplossen. Standaard is dit een CSV bestand, maar ook hier kan het geleverd worden in een structured (bijv. fixed length of XML), delimited of anderzijds seperated bestand.
 4. De uitgevoerde checks resulteren uiteindelijk in een dashboard, waarop per business rule aangegeven is in hoeverre de keten voldoet aan die business rule, in aantallen en waar van toepassing in percentages. De Premium consultants kunnen u helpen met het interpreteren van het dashboard en uitzetten van de vervolgstappen.

Voorbeelden van business rules

Wat doet Premium:

 • Voert de Data Quality diensten uit met de eigen Data Quality toolbox.
 • Richt de Data Quality toolbox in aan de hand van de Data Quality doelen, business rules, gedefinieerde detailrapporten en de datadefinities en datamodellen van de aan te leveren datadumps uit de verschillende systemen.
 • Waar nodig en gewenst begeleiden en adviseren tijdens de diverse stappen in het Data Quality proces.

Wat kunt u zelf doen:

 • Definiëren van de Data Quality doelen
 • Definiëren van de Data Quality business rules
 • Aanleveren van de dumps met de juiste data uit de verschillende systemen
 • Aanleveren van de juiste datadefinities en datamodellen
 • Faciliteren dat de platform onafhankelijke Premium Data Quality tool op uw systeem draait
 • Zelfstandig draaien van de Data Quality tool (wenselijk om onafhankelijk voortgang te maken)
 • Monitoren van de Data Quality resultaten via het dashboard en de detail rapportages
 • Definiëren van de schoningsacties en structurele oplossingen
 • Uitvoeren van de schoningsacties
 • Uitvoeren van de structurele oplossingen
 • Beschikbaar stellen van voldoende juiste medewerkers, zodat de gewenste Data Quality doelen binnen de gestelde tijdsgrenzen gehaald kunnen worden.De Premium consultants kunnen uiteraard aan al deze activiteiten een bijdrage leveren.

Wat kan Premium voor u betekenen?

De Premium consultants brengen Data Quality ervaring en hun eigen toolbox mee. We kennen de business goed en kunnen met de stakeholders meedenken. We zijn flexibel, klantgericht, pragmatisch, snel, resultaatgericht en we hebben een hands-on mentaliteit. Onze consultants hebben ruim 10 jaar ervaring met Data Quality en grote datavolumes.

Nieuwsgierig?

Welk Passend Data Quality Resultaat wilt u bereiken? Bent u benieuwd hoe wij door onze methode ‘Denken & Doen’ dit resultaat kunnen helpen realiseren? Neem dan contact met ons op!